wróżka alicja - wróżby, tarot, horoskop
wróżka alicja - wróżby, horoskopy i tarot

DANE DO HOROSKOPU

Horoskopy sporządzane są na podstawie daty, godziny i miejsca urodzenia osoby lub osób, dla których są opracowywane. Wyjątkiem jest jedynie Horoskop Partnerski, który można opracować także przy braku godziny urodzenia jednego z partnerów.

Jeśli ktoś nie zna dokładnie swojej lub ewentualnego partnera godziny urodzenia, z reguły możliwe jest jej ustalenie lub uściślenie. W tym celu należy podać dokładne daty ważnych życiowo zdarzeń - np. ślubu, narodzin dzieci, długotrwałego wyjazdu za granicę, przeprowadzki, ewentualnych wypadków, operacji czy innych znaczących zdarzeń, które w istotny sposób wpływały na bieg życia.

Ustalenie godziny urodzenia nie wiąże się z dodatkowymi kosztami.
wróżka alicja nowak - wróżby, tarot, horoskop
Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie treści bez zgody autora jest zabronione.